Οδική Βοήθεια

Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα

Φροντίδα ατυχήματος

Παρέχουμε πλήρη οδική βοήθεια στους πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στην κάθε σας κλήση, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ατυχήματος, όπως σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο και προβαίνουμε στις ακόλουθες ενέργειες:


Οδική βοήθεια

Η εταιρία μας είναι πρόθυμη να εξυπηρετήσει και περιστατικά που αφορούν την ακινητοποίηση του οχήματός σας για οποιοδήποτε λόγο, όπως μη λειτουργία της μπαταρίας, σκασμένο λάστιχο κ.λπ.

Παρέχουμε οδική βοήθεια στις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων:

Στην Μπέγκας Assistance εξυπηρετούμε και περιπτώσεις ταξιδιωτών που έχουν υποστεί βλάβη στην περιοχή των Ιωαννίνων.


Επαναπατρισμός οχημάτων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και οχήματα που χρήζουν επαναπατρισμού, όπως οχήματα τουριστών & αλλοδαπών στα οποία δεν είναι εφικτή η επισκευή της βλάβης τους.

Φωτογραφικό Υλικό

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες από τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας της Μπέγκας Assistance.

Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα