Γερανοί & Ανυψωτικές Εργασίες

Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα

Αναλαμβάνουμε ανυψωτικές εργασίες καθώς και τη φόρτωση & μεταφορά με γερανό.

Διαθέτουμε 6 γερανοφόρα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για την τοποθέτηση αντικειμένων σε διάφορες διαστάσεις και μεγέθη, για φόρτωση- εκφόρτωση. Σε περιπτώσεις που χρειάζεστε περισσότερη ευελιξία διαθέτουμε και κλαρκ.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για τις ανυψωτικές εργασίες είναι τελευταίας τεχνολογίας και υλοποιούμε με ασφάλεια εργασίες, όπως:

Φωτογραφικό Υλικό

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες από ανυψωτικές εργασίες της Μπέγκας Assistance.

Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα Μπέγκας Assistance, Οδική Βοήθεια, Γερανοί, Ιωάννινα